Sakrament Bierzmowania w naszej wspólnocie odbędzie się 3 kwietnia 2017 r. o godz. 18.00

W ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania kandydaci uczęszczają przez 3 lata na spotkania w małych grupach. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w salce parafialnej. Terminy spotkań zamieszczone są na Facebooku oraz wywieszone są w gablocie ogłoszeń przed kościołem.

I rok przygotowania – II klasa gimnazjum
II rok przygotowania – III klasa gimnazjum
III rok przygotowania – I klasa ponadgimnazjalna