Intencje mszalne 2-8.10.2017


Poniedziałek 2.10       Wspomn. św. Aniołów Stróżów                                         

17.30    O łaskę zdrowia i Bożą interwencję

18.30    + ks. Stefana Witczaka


Wtorek 3.10                                                                                              

17.30    + Alfreda Bokkus

18.30    Za rodzinę


Środa 4.10                  Wspomn. Św. Franciszka z Asyżu                                             

17.30    rez.

18.30    Zbiorowa w różnych intencjach

+ Mariana Kozłowskiego- int. od rodz. Nowaków z ul. Spławie

+ Janinę Tomczak- int. od syna wnuczki Ilony z rodz.

+ Janusza Książkiewicza- int. od syna Marcina z rodz.

+ Floriana Kaniewskiego– int. od Barbary i Joanny

+ Alojzego Brzóskę- int. od kuzynki Marii Szelong z rodz.

+ Franciszkę Komorowską i zm. z rodz.

+ Romana Osaka i Wiesława Jadacha

+ Gustawa Pahl- int. od córki Doroty z mężem i dziećmi

+ Dariusza Trochimiuka- int. od córki

+ Zm. z wymienianek rocznych i jednorazowych

W pewnych int. Bogu wiadomych

Za dobrodziejów naszej Parafii


Czwartek 5.10                   Wspomn. św. Faustyny Kowalskiej, dz.                        

17.30    + Ryszarda Kruszonę i zm. z rodz.

18.30    Za Halinę i Grzegorza w 35 r. ślubu z podz. i prośbą


Piątek 6.10                                                                                                          

16.00    Ślub – Karolina Przybyłek i Patryk Dzimiński

17.30    W kolejną rocz. ślubu z podz. i prośbą

18.30    Za małżonków świętujących jubileusz w październiku i w int. narzeczonych


Sobota 7.10                      Wspomn. NMP Różańcowej                                          

  8.00    Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i zniewagi

16.00    Ślub – Natalia Bajończak i Artur Nowak

18.30    + Klarę, Kazimierza, Henryka, Romana Robaków i zm. z rodz.


Niedziela 8.10                   XXVII Niedziela Zwykła                                           

  8.00    + Antoniego Burzę- int. od rodz. Żeleńskich i Janiny Tomczak

10.00    + Irenę w 3 r. śm. oraz Ludwikę, Jerzego Kaźmierowskich, Stanisławę, Zofię, Andrzeja, Jerzego Dudów

11.15    + Józefa, Macieja Pabiszczaków, Janinę, Macieja Kluszczyńskich, Janinę i Piotra Kuźmiaków i zm. z rodz.

12.30    Za Jadwigę i Jana w 50 r. ślubu z podz. i prośbą

17.00    + Leszka i Ryszarda Fetterów

20.00    + Lecha Kampę w r. śm – int. od żony z rodz.