Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa – powtarza za św. Hieronimem konstytucja Soboru Watykańskiego II „Dei Verbum”. Jeśli i Ty chciałbyś poznać Jezusa poprzez czytanie, poznawanie, rozważanie i dzielenie się Słowem Bożym (zob. Ne 8,8) oraz stale dążyć do Duchowego Wzrostu (zob. DV 21), zapraszamy do spotykania się na Kręgu Biblijnym w naszej parafii.

pismo
Spotykamy się w każdy poniedziałek po ostatniej Mszy Świętej (ok. 19.00).

Spotkania odbywają się raz w tygodniu
i obejmują dwa cykle:

 • W jednym tygodniu „dzielimy się Słowem”, bowiem ono jest żywe, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca (por. Hbr 4,12)
 • W drugim zaś tygodniu przyglądamy się Ewangelii wg św. Łukasza, życiu i działalności Chrystusa oraz drodze, którą przeszli uczniowie od poznania Jezusa i nawrócenia do pójścia na cały świat i głoszenia Dobrej Nowiny.

Dokładny rozkład spotkań znajduje się poniżej:

 • 7.X – Łk 1,1-4
 • 28.X – Łk 1,5-56
 • 18.XI – Łk 1,57 – 2,51
 • 2.XII – Łk 3,1 – 4,13
 • 16.XII – Łk 4,14 – 5,16
 • 13.I – Łk 5,17 – 6,11
 • 27.I – Łk 6,12 – 8,19
 • 10.II – Łk 8,20 – 9,50
 • 24.II – Łk 9,51 – 13,21
 • 10.III – Łk 13,22 – 14,35
 • 24.III – Łk 15,1 – 17,10
 • 7.IV – Łk 17,11 – 19,28
 • 28.IV – Łk 19,29 – 21,38
 • 12.V – Łk 22,1-53
 • 2.VI – Łk 22,54 – 23,56
 • 16.VI – Łk 24,1-53