Intencje mszalne 10-16.06.2019

Poniedziałek  10.06                  Święto NMP Matki Kościoła                            

  9.30    + Wandę Ciesielską – Berkec – Msza pogrzebowa

18.30    + Zm. z rodz. Orczykowskich i Pawałowskich

Wtorek 11.06                           Wspomn. Św. Barnaby ,ap.                                

  8.30   

Środa 12.06                                                                                            

18.30    Zbiorowa w różnych intencjach

+ Łucję Michajłów – int. od sąsiadów z ul. Glebowej

+ Andrzeja Kołasika –int. od Żywego Różańca

+ Krystynę Nowakowską – int. od rodz. Jamborów i Potockich

+ Adama Wyrwasa –int. od Krzysztofa z rodz.

+ Wandę Ciesielską – Berkec – int. od rodz. Soczków

+ Irenę Welke – int. od prawnuków: Joasi i Wiktora

+ Krystiana Nowaka – int. od żony i dzieci

+ Ryszarda Głowackiego – int. od kuzynki Czesławy z rodz.

+ Łucję, Floriana i Grażynę Skrzypczaków – int. od Danuty Kaźmierskiej

+ Stefana Matuszewskiego – int. od chrześniaka Krzysztofa z rodz.

+ Hannę Werner

+ Janusza Książkiewicza

+ Zm. z wymienianek rocznych i jednorazowych

O uzdrowienie i ocalenie małżeństwa

Za Nieprzyjaciół i ich zm. Przodków

O rozeznanie drogi życiowej i odkrycie celu

Z podz. za ocalenie małżeństwa

O dar dobrej pracy

O wypełnienie się woli Bożej względem Przyjaciół

W pewnych int. Bogu wiadomych

Za Kinie

Za dobrodziejów naszej Parafii

Czwartek 13.06         Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana     

18.30    + Walentego Nowaka – int. od wnuka Michała z rodz.

20.30    Nabożeństwo Fatimskie

Piątek 14.06                     Wspomn. Św. Michała Kozala, bp. i m.                         

18.30    + Andrzeja Gołębniaka – int. od córki z rodz.

18.30    rez.

Sobota 15.06                                                                                           

18.30    + Ewę i Pawła Markowskich oraz Zygmunta Zubiel i zm. z rodz.

Niedziela 16.06                 Niedziela Najświętszej Trójcy                                  

  8.00    + Jadwigę, Antoniego, Franciszkę i Wincentego Przybylskich

10.00    + Felicje i Stefana Rawickich oraz zm. z rodz.

11.15    + Janinę, Piotra Kuźmiaków oraz zm. z rodz.

11.15    + Leona

12.30    + Elżbietę w 6 r. śm.

17.00    Zm. z rodz. Kubisiaków

20.00    Za Parafian