Intencje mszalne 11-17.11.2019

Poniedziałek 11.11           Wspomn. Św. Marcina z Tours, bp.                            

15.00    W  int. Ojczyzny

Wtorek 12.11                    Wspomn. Św. Jozafata, bp. i m.                                  

  8.30    + Krystynę Florkowską oraz Helenę i Mieczysława Czekałów

Środa 13.11       Wspomn. Św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, mm.          

18.30    Zbiorowa w różnych intencjach           

+ Urszulę Ślusarczyk – int. od Jadwigi Kozak oraz rodz. Płaczków i Szymkowiaków

+ Wacława Ruckiego – int. od Marii Sommerfeld

+ Piotra Ziętkiewicza – int. od Marii i Zbigniewa Guzików z rodz.

+ Stanisławę Dzimińską – int. od II Róży ŻR

+ Stanisławę i Leona Marciniak

+ Zm. z wymienianek rocznych i jednorazowych

W 95 r. urodzin Danuty Skibiak z podz. i prośbą

O rozeznanie drogi życiowej i odkrycie celu

O uzdrowienie i ocalenie małżeństwa

Za nieprzyjaciół i wrogów oraz zmarłych z ich rodzin

Z pod. za dar dobrej pracy

Z podz. za ocalenie małżeństwa

O wypełnienie się woli Bożej względem Przyjaciół

W pewnych int. Bogu wiadomych

Za Kinie

Za dobrodziejów naszej Parafii

Czwartek 14.11                                                                                          

  8.30    

 18.00   Msza Święta z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania

Piątek 15.11                                                                                             

18.30    + Danutę, Antoniego Barłogów oraz Annę Iwańską

Sobota 16.11                                                                                            

18.30    + Stanisława, Leokadię, Leszka Roth i zm. z rodz.

Niedziela 17.11                        XXXIII Niedziela Zwykła                                   

  8.00    + Teresę Danielak – int. od rodz. Tomkowiaków

10.00    + Kazimierza, Felicytę, Szymona, Antoniego, Krystynę Wrzeszcz

11.15    + Irenę i Edmunda Aniołów oraz zm. z rodz.

12.30    W int. rodziny z podz. i prośbą

17.00    + Stanisławę, Franciszka, Witolda Kozłowskich oraz Dorotę i Bolesława Klatkiewicz

20.00    Za Parafian