Intencje mszalne 12-18.02.2018


Poniedziałek 12.02                                                                                    

18.30    + Ryszarda Bochińskiego w 1 r. śm.


Wtorek 13.02                                                                                            

18.30    + Annę Iwańską – int. od siostrzenic Magdy i Ilony z rodz.


Środa 14.02                             Środa Popielcowa                                          

  9.00    + Henryka Szczepaniaka – int. od rodz. Kozłowskich

17.00    + Jana i Stanisławę Skowrońskich w 20 r. śm.

18.30    Zbiorowa w różnych intencjach

+ Janusza Książkiewicza – int. od rodz. Pindarów

+ Kazimierza Kaczmarka – int. od rodz. Fetterów z ul. Ostrowskiej

+ Jarosława Ratajczyka – int. od Sabiny i Tadeusza Sobczaków i rodz. Skotarczyków

+ Ryszarda Pietrzykowskiego – int. od żony i córki

+ Edwarda Krügera – int. od rodz. Pacułów

+ Zm. z wymienianek rocznych i jednorazowy

W pewnych int. Bogu wiadomych

Za dobrodziejów naszej Parafii


Czwartek 15.02                                                                                          

18.30    Za Julię z okazji urodzin


Piątek 16.02                                                                                             

18.30    + Jana Barłoga – int. od Macieja, Magdy i Jerzyka


Sobota 17.02                                                                                             

18.30    + Zofię i Jana Purolów, Kazimierę, Konrada Jamborów oraz Ewę, Barbarę, Krzysztofa i Pawła

18.30    + Jarosława Ratajczyka – int. od żony


Niedziela 18.02                 I Niedziela Wielkiego Postu                                     

  8.00    Za Patrycję z okazji 18 r. ur. z podz. i prośbą

10.00    + Irenę Marciniak i Marię Adamiak

11.15    Za Jadwigę i Stanisława Kozaków z okazji 50 r. ślubu

12.30    Za Gertrudę w 85 r. ur. z podz. i prośbą

12.30    Za Annę w 18 r. ur. z podz. i prośbą

17.00    Z podz. za otrzymane łaski w rodzinie i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo

20.00    Za Parafian