Intencje mszalne 14-20.05.2018


Poniedziałek 14.05           Święto Św. Macieja, ap.                                         

18.30    + Marię Szeląg – int. od córki Julity z rodz.


Wtorek 15.05                                                                                            

  8.30   


Środa 16.05              Święto Św. Andrzeja Boboli, pr. i m.                                  

18.30    Zbiorowa w różnych intencjach

+ Grażynę Wicenciak – int. od Stefanii Płonkiewicz z rodz.

+ Józefa Ziółkowskiego – int. od szwagierki Miły z rodz.

+ Marię Szeląg – int. od Matek I Róży ŻR.

+ Stanisława Kozaka – int. od córki Ireny z rodz.

+ Stanisława Haigenbarta – int. od rodz. Fetterów i Zosi Tomkowiak

+ Kazimierza Szymańskiego – int. Leszka Tomkowiaka z rodz.

+ Zenona Kaźmierowskiego – int. od siostry Barbary z rodz.

+ Gabrielę Barłóg– int. od rodz. Fetterów i Czajków

+ Zofię Baranowska – int. od rodz.Chudziaków

+ Helenę Klimczak – int. od rodz. Fetterów i Czajków

+ Jana i Wiktorię Goderskich

+ Zofię, Lucjana, Jerzego, Józefa Ziółkowskich i zm. z rodz.

+ Czesławę Wlazłę, Marię Matecką, Weronikę i Joannę Przydanek

+ Helenę , Stanisławę, Edwarda i Ryszarda Meinike oraz zm. z rodz.

+ Zm z rodz. Tomkowiaków

+ Zm. z rodz. Wieczorków

+ Zofię i Stanisława Napierałów

+ Zm. Matki IV Róży ŻR

+ Zofię i Franciszka Próchnickich oraz zm z rodz.

+ Zm. z wymienianek rocznych i jednorazowy

O wypełnienie się woli Bożej względem Przyjaciół

O łaskę zdrowia i światły umysł

O dary Ducha Świętego, pomyślne zdanie matury i właściwy wybór drogi życiowej

W pewnych int. Bogu wiadomych

Za Kinię o łaskę uzdrowienia

Za II i VII Różę RŻ

Za dobrodziejów naszej Parafii


Czwartek 17.05                                                                                         

18.30    Za Adama z okazji urodzin z podz. i prośbą


Piątek 18.05                                                                                              

18.30    + Mariana w 11 r. śm. i Grzegorza Nowakowskiego oraz zm. z rodz.


Sobota 19.05                                                                                             

18.30    W int. III Róży ŻR w dniu patronki Św. Rity

18.30    Za Adriannę z okazji 42 r. ur. z podz. i prośbą


Niedziela 20.05          Uroczystość Zesłania Ducha Świętego                               

  8.00    + Zenona Motałę w 4 r. śm. i zm. z rodz.- int. od żony

10.00    + Irenę, Ludwikę, Jerzego, Zenona Kaźmierowskich, Stanisławę, Zofię, Andrzeja i Jerzego Dudów

11.15    + Aleksandrę Kocińską i zm. z rodz. Kocińskich, Joannę i Alojzego Olszowskich

12.30    W int. Pawła z okazji 20 r. urodzin z podz. i prośbą

17.00    + Zofię, Kazimierza Sołtysiaków i zm. z rodz. Letkiewiczów i Czerniejewiczów

20.00    Za Parafian