Intencje mszalne 18-24.03.2019


Poniedziałek 18.03                                                                                    

18.30    rez.


Wtorek 19.03            Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NMP                            

  8.30    Na cześć Św. Józefa z podz. i prośbą

18.30    + Józefę i Józefa Płotkowiaków oraz zm. z rodz.


Środa 20.03                                                                                             

18.30    Zbiorowa w różnych intencjach

+ Marka Lubońskiego – int. od rodz. Kmieciaków, Cichych i Garsztka

+ Krystynę Nowakowską – int. od Kazimiery Bartkowiak z rodz.

+ Eugeniusza Pieczyńskiego w 3 r. śm. – int. od żony z dziećmi

+ Aleksandra Tecława – int. od rodz. Szałamachów

+ Mariannę i Tadeusza Szałamachów

+ Józefa, Józefę oraz zm. z rodz.

+ Helenę, Mariana i Jacka Nowaków

+ Józefa, Janinę, Józefa, Marię Picz, Zbigniewa Wojtkowiaka i zm. z rodz.

+ Hannę Werner

+ Zm. z wymienianek rocznych i jednorazowych

W 60 r. urodzin Przemysława z podz. i prośbą

O łaskę zdrowia w rodzinie

O uzdrowienie i ocalenia małżeństwa

O wypełnienie się woli Bożej względem Przyjaciół

W pewnych int. Bogu wiadomych

Za Kinie

Za dobrodziejów naszej Parafii


Czwartek 21.03                                                                                          

18.30    + Jadwigę i Wincentego Kasprowiczów oraz zm. z rodz.


Piątek 22.03                                                                                             

18.30    + Bolesława Kwiatka


Sobota 23.03                                                                                            

18.30    + Aurelię, Juliannę, Szczepana, Hieronima, Zygmunta i Zbigniewa Antoszewskich

18.30    + Bogdana Bobrowskiego – int. od rodz. Tomkowiaków z mamą


Niedziela 24.03                 III Niedziela Wielkiego Postu                                   

  8.00    + Jana, Zofię i Franciszka Mruk

10.00   

11.15    + Danielę Zagrodzką w r. śm. oraz Mariana Zagrodzkiego i Irenę, Zdzisława Zabłockich

12.30    Chrzty – Za Parafian

12.30    W int. Franka z okazji 1 r. urodzin oraz Aleksandra z okazji 4 r. urodzin

17.00    + Krystynę Nowakowską – int. od chrześniaczki Doroty z rodz.

20.00    + Zm. z rodz. Dejworów, Kropaczewskich, Szałów i Pabiszczaków