Intencje mszalne 30.05-06.06.2021

Poniedziałek 31.05.                       Święto Nawiedzenia NMP                                

18.30    rez.

18.30    W int. dzieci, synowej i chrześniaków z podz. i prośbą

Wtorek 1.06                                Wspomn. Św. Justyna, m.                                    

  8.30    rez.

Środa 2.06                                                                                                             

10.00    + Macieja  Flisa – msza pogrzebowa

15.00    Ślub-  Weronika Gruszczyńska i Krzysztof Jankowiak

16.00    Ślub- Agata Krajewska  i Łukasz Hełka

18.30    Zbiorowa w różnych intencjach

+ Łucję Prożalską – int. od rodz. Luberskich

+ Michała Kalisza – int. od rodz. Kozłowskich

+ Marię Kocik – int. od Magdy i Jurka Gubańskich

+ Teresę i Edwarda Paczkowskich oraz zm. z rodz.

+ Wojciecha Kasprzaka – int. od mamy Teresy

+ Danielę Błaszczyk oraz Stanisławę i Władysława Rzyminiaków

+ Zm. z wymienianek rocznych i jednorazowych

W int. Marty i Dawida i ich poczętych dzieciątek

O pokój serc dla przerażonych koronawirusem, łaskę zdrowia dla chorych, zachowanie zdrowych i okrycie Dziewiczym płaszczem Maryi całej naszej Parafii oraz łaskę nawrócenia dla nas wszystkich

O dary Ducha Św. dla Radnych Miasta Poznania o odwagę w ustanawianiu prawa zgodnego z Prawem Bożym

Int. ekspiacyjna za popełnione grzechy i lekceważenie Prawa Bożego

O ufność

O wypełnienie się woli Bożej względem Przyjaciół

Za nieprzyjaciół i wrogów oraz zmarłych z ich rodzin

W int. Agaty i jej rodziny

W int. dzieci o rozeznanie powołania i odwagę w podejmowaniu decyzji

W pewnych int. Bogu wiadomych

Za dobrodziejów naszej Parafii

Czwartek 3.06                      Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa                 

  8.00    + Stanisławę Kozak i zm. z rodz. Kozaków

10.00    + Adama Gintera – int. od siostry Barbary z rodz.

10.00    Za Parafian

Piątek 4.06                                                                                                             

18.30    + Mariana Jankowiaka – int. od wnuka Marka z rodz.

18.30    Za małżonków obchodzących jubileusz w czerwcu i w int. narzeczonych

Sobota 5.06                 Wspomn. Św. Bonifacego, bp. i m.                                       

  8.00    W int. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i zniewagi

18.30    Za Parafian

Niedziela 6.06                               X Niedziela Zwykła                                                

  8.00    + Felicję i Stefana Pawickich oraz zm. z rodz.

10.00    rez.

12.00    rez.

14.00    W 50 r. ślubu Marii i Sylwestra  z podz. i prośbą

19.00    W 5 r. ślubu Klaudii i Marcina z podz. i prośbą