Intencje mszalne 28.06-4.07.2021

Poniedziałek 28.06               Wspomn. Św. Ireneusza, bp. i m.                                         

18.30    + Matkę chrzestną Leokadię Rybicką – int. od Teresy Wenzel z rodz.

18.30    + Stanisława w 10 r. śm. oraz Helenę Szałę

Wtorek 29.06                       Uroczystość Św. App. Piotra i Pawła                              

  8.30    + Krystynę i Ryszarda Bochińskich

Środa 30.06                                                                                                            

18.30     Zbiorowa w różnych intencjach

+ Stanisława Czaję – int. od rodz. Krupów i Kalińskich

+ Eugeniusza Przybysławskiego – int. od sąsiadów z ul. Glebowej

+ Andrzeja Grygiera – int. od rodz. Tomkowiaków

+ Łucję Prożalską – int. od rodz. Roth

+ Irosława Garczyka i zm. z rodz.

+ Józefa Wójcińskiego

+ Pawła, Krzysztofa Przybylskich i zm. z rodz.

+ Pawła, Stefana zm. z rodz. Bartkowiaków i Kozielskich

+ Leszka Kaszubę – int. od żony i dzieci

+ Witolda Florkowskiego – int. od Krystyny Płotkowiak z rodz.

+ Zm. z wymienianek rocznych i jednorazowych

W int. Marty i Dawida i ich poczętych dzieciątek

O pokój serc dla przerażonych koronawirusem, łaskę zdrowia dla chorych, zachowanie zdrowych i okrycie   Dziewiczym płaszczem Maryi całej naszej Parafii oraz łaskę nawrócenia dla nas wszystkich

O dary Ducha Św. dla Radnych Miasta Poznania o odwagę w ustanawianiu prawa zgodnego z Prawem Bożym

Int. ekspiacyjna za popełnione grzechy i lekceważenie Prawa Bożego

O ufność

O wypełnienie się woli Bożej względem Przyjaciół

Za nieprzyjaciół i wrogów oraz zmarłych z ich rodzin

W int. Agaty i jej rodziny

W int. dzieci o rozeznanie powołania i odwagę w podejmowaniu decyzji

W pewnych int. Bogu wiadomych

Za dobrodziejów naszej Parafii

Czwartek 1.07                                                                                                         

18.30    W int. Panu Bogu wiadomej  

18.30    W int. kapłanów

Piątek 2.07                                                                                                              

15.00    Ślub

18.30    + Mariana Jankowiaka – int. od córki Anieli z rodz.

18.30    Za małżonków obchodzących jubileusz w lipcu i w int. narzeczonych

Sobota 3.07                         Święto Św. Tomasza, ap.                                         

8.00      Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i zniewagi

16.00    Ślub

18.30    rez.

Niedziela 4.07                               XIV Niedziela Zwykła                                         

8.00      + Barbarę Owczarczak i zm. z rodz. Owczarczaków i Kubiaków

8.00      + Pawła, Teresę, Stanisława, Cecylię i Franciszka Kaniewskich

10.00    + Ireneusza Frąckowiaka

12.00    W 29 r. ślubu Grażyny i Zbyszka oraz za Anitę z okazji urodzin i w r. ślubu Anity i Sebastiana z podz. i prośbą

19.00    Za Parafian