Ogłoszenia Parafialne 01.11.2020

Uroczystość Wszystkich Świętych, rok A

 1. Przeżywamy dziś Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte o 8.00, 10.00 i 12.00; nie będzie Mszy o 19.00. Niestety zgodnie z zarządzeniem organów państwowych nie możemy wejść na cmentarz, na wspólną modlitwę. Chciejmy indywidualnie i rodzinnie modlić się przez orędownictwo naszych zmarłych, aby ten trudny czas – był czasem łaski i nawrócenia; polecajmy też wszystkich, którym szczególnie ciężko w tej sytuacji ograniczeń.
 2. Przypominam, że obecnie w naszej świątyni jednorazowo może przebywać 27 osób – poza asystą i celebransem. Dziękuję wszystkim, którzy dostosowują się do zaleceń państwowych i kościelnych w imię miłości bliźniego.
 3. Od jutra wspólny różaniec za naszych bliskich zmarłych z wymienianek jednorazowych; w tę modlitwę włączamy też intencje polecane w akcji różaniec aż do granic nieba. Modlić się będziemy codziennie o 18.00, we wtorek o 8.00 po łacinie, w niedziele przed Mszą o godz. 10.00.
  Okazja do spowiedzi w tym tygodniu 15 minut przed różańcem.
  Przypominamy, że od 1 do 8 listopada – każdy kto jest w stanie łaski uświęcającej, nawiedzając cmentarz oraz modląc się w int. Ojca Świętego i za zmarłych, może zyskać odpust dla jednej osoby zmarłej.
  Zgodnie z postanowieniem Ojca Świętego – ze względów pandemii – każdy wierny pragnący ofiarować odpust, może to uczynić poza wyznaczonym okresem, czyli wybrać sobie właściwe dowolne 8 dni miesiąca listopada.
 4. W poniedziałek Dzień Zaduszny; na Mszy o 9.00, 17.00 i 18.30 modlić się będziemy za wszystkich wiernych zmarłych cierpiących w czyśćcu.
 5. Wymienianki jednorazowe można nadal składać do koszyka, wystawionego na balaskach; wymienianki roczne na rok 2021 prosimy zgłaszać osobiście w biurze parafialnym. Pamiętajmy o tej ważnej modlitwie za naszych bliskich zmarłych.
 6. W tym tygodniu przypada I-szy czwartek, piątek i sobota miesiąca;
 • W czwartek adoracja całodzienna w int. powołań do kapłaństwa i o świętość kapłanów;
 • W piątek okazja do spowiedzi – przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa – od 17.00 do 18.30. O 18.30 Msza w int. małżonków i za narzeczonych.
 • W sobotę o 8.00 Msza wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy
  i zniewagi.
 • Chorych odwiedzimy tylko na wyraźne zaproszenie i tylko w sytuacji konieczności – przypominając o dyspensie, która dotyczy także I-szego piątku i komunii św. Chorych, żeby nie narażać siebie i innych na infekcje.
 1. Prasę katolicką można nabyć w kruchcie kościoła; tam też znajdziemy intencje na najbliższy tydzień.
 2. Wszystkim życzę niezmąconego pokoju w sercach, błogosławionej niedzieli i całego tygodnia oraz pewności, że Bóg strzeże nas nieustannie jak źrenicy oka i ukrywa w cieniu Swych skrzydeł – Szczęść Boże!