Ogłoszenia Parafialne 18 lipca 2021

XVI Niedziela Zwykła, rok B

  1. Za tydzień po Mszach święcić będziemy pojazdy mechaniczne z okazji patrona kierowców – św. Krzysztofa. Ofiary zebrane z tej racji przeznaczymy na misje i pojazdy dla misjonarzy w krajach ubogich.
  2. Dziś 3 niedziela miesiąca; ofiary z tacy przeznaczymy na cele inwestycyjne – renowację murów naszej świątyni i obejścia wokół kościoła.
  3. Możemy też dziś wesprzeć ofiarą do puszek poszkodowanych przez burze i nawałnice w Polsce
    i za granicą.
  4. Prasę katolicką można nabyć w kruchcie kościoła; tam też intencje na najbliższy tydzień.
  5. Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli i całego tygodnia – Szczęść Boże!