Ogłoszenia Parafialne 21.07.2019

XVI Niedziela Zwykła, rok C

  1. Przypominamy, że obowiązuje wakacyjny plan nabożeństw. (zakładka nabożeństwa)
  2. Za tydzień po każdej Mszy Świętej będziemy święcić pojazdy mechaniczne z okazji święta Patrona kierowców – św. Krzysztofa.
  3. Na ostatnim spotkaniu Rady Parafialnej i Ekonomicznej postanowiono, że za dar Nawiedzenia Matki Bożej w kopii Obrazu Jasnogórskiego złożymy dwa widoczne wota Matce Bożej – jedno duchowe, w postaci Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę – co już się dokonało, drugie materialne i trwałe – w postaci nowej figury Niepokalanej, którą usytuujemy na miejscu starej figurki przy naszym kościele, ale w nowej scenerii. Każdy kto chciałby mieć udział w tym wotum, w wolności serca może złożyć na ten cel dobrowolną ofiarę w najbliższym czasie indywidualnie lub na konto parafialne.
  4. Spotkanie organizacyjne w związku z wyjazdem ministrancko-młodzieżowym do Szczyrku
    w poniedziałek o 19.15 w salce; II wpłata – ministranci 400 zł, pozostali 500 zł. Jak co roku prosimy też o pomoc finansową dobrodziejów, dzięki którym możemy sobie pozwolić na niewysokie koszy; za darczyńców będziemy sprawować 3 Eucharystie dziękczynne w trakcie wyjazdu.
  5. Prasę katolicką można nabyć w kruchcie kościoła; tam też intencje na najbliższy tydzień.
  6. Wszystkim życzę błogosławionej niedzieli i całego tygodnia – Szczęść Boże!