Przesłanie 30.07.2017

„gdzie jest twój skarb, tam będzie też twoje serce” (Mt 6,21)   1 Księga Królewska        Potrzebna:  „zdolność rozstrzygania spraw po wysłuchania stron” Wezwany: „Ty o Panie, Boże mój, ustanowiłeś swojego sługę królem w miejsce mojego ojca, Dawida, a ja przecież jestem młody, nie mam doświadczenia w sądzeniu”. Prośba: „Daj Twojemu słudze rozum, aby potrafił wysłuchać stron sporu i wydawać odpowiednie wyroki”. Odpowiedź Boga: powiedziałem: „Proś o to, co mam ci dać”,…

Przesłanie 23.07.2017 – Natura Królestwa Bożego

Psalm    Królestwo jest dla tych co go szukają Boży plan wobec człowieka: „Z jednego człowieka wyprowadził wszystkich ludzi i dał im na zamieszkanie całą ziemię. Wyznaczył im czasy i granice przebywania na ziemi. Uczynił tak dlatego, aby Go szukali i mogli znaleźć”(Dz 17,26-27). Dobrodziejstwa: Dawid wielbi Boga słowami: „Panie nie ma równego Tobie pośród bogów, ani dzieł takich jak Twoje!”. „Ty jesteś dobry i przebaczający, pełen łaski dla tych, którzy Cię…

Boże Ciało 2017

Boże Ciało to bezcenny czas uwielbiania i dziękczynienia Panu Bogu za dar Jego Obecności w Chlebie i Winie. Dziękujemy i cieszymy się obecnością wielu Parafian, którzy dając świadectwo wiary trwali przez cały tydzień na modlitwie i procesjach wokół kościoła. Poniżej zdjęcia z tego wydarzenia.

Przesłanie: Uwielbić Boga w Trójcy Jedynego! 11.06.2017

„Błogosławiony jesteś…” Z księgi Daniela                                      „Panie Boże naszych ojców, uwielbiony i wywyższony na wieki, sławiony i pełen chwały”. „Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa”. „Błogosławiony jesteś Ty, który spoglądasz              w otchłanie”.         „Błogosławcie Pana Izraelici” (Dn 3,83) Księga Wyjścia                                   Bóg: jest „miłujący i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w miłosierdzie i prawdę, wierny w miłości wobec rzesz niezliczonych”. On Dawca kamiennych tablic wskazań „Jak żyć”. Jezus, Syn Boga: zostanie…

Wspomnienia Pana Czesława Dudzińskiego.

W.B. Panie Czesławie, należy Pan do grupy tych, których Rodziny mieszkały tu „od zawsze”. Od kiedy mieszka tu Pańska Rodzina? Cz.D. Moja Rodzina, według dokumentów kościelnych, które mogłem zobaczyć kiedyś na plebanii mieszkała tu od 1726 roku. W.B. A Pan? Cz.D. Ja urodziłem się 9 czerwca 1933 roku w Poznaniu / Spławiu. Również tu, w parafii na Spławiu, zostałem ochrzczony, ale na religię chodziłem na Lubelszczyźnie, tam gdzie byliśmy wysiedleni…

Kolejka? Tak. Średzka Kolej Powiatowa

Ks. Maciej Jankowiak niegdyś pleban spławski Przeglądając stare rozkłady jazdy pociągów w tabeli nr 319 możemy napotkać swojsko brzmiącą nazwę: Spławie Średzkie. Czyżby w okolicy było jeszcze jakieś Spławie? Rzut oka na nazwy sąsiednich stacji (a właściwie przystanków) wiele wyjaśnia – poprzednia to Poznań Szczepankowo, a następne to Żerniki i nieco dalej Tulce. A zatem to nasze Spławie! Dla rdzennych, zwłaszcza tych nieco wcześniej urodzonych, mieszkańców to żadna nowość. Wielu…

Ocalić od zapomnienia

Zamiast wprowadzenia Historia znana ze szkoły zawiera zwykle bardzo ważne daty, wydarzenia i opowiada o wielkich osiągnięciach ludzi wielce zasłużonych dla świata, kraju lub co najmniej regionu. Daje syntezy ciągów zdarzeń, a celem jej jest nie tylko pamiętać, ale i dawać lekcję pozwalającą na wyciągnięcie wniosków dotyczących teraźniejszości i przyszłości. A my postanowiliśmy opowiedzieć o losach zwykłych ludzi, niegdyś lub jeszcze dzisiaj mieszkających w naszej parafii – parafii świętego Andrzeja…