Powstaniec Wielkopolski ks. Wojciech Anioła

Urodził się 15.04.1897 roku, jako piąte dziecko Petroneli i Wincentego Aniołów, na Żegrzu. Ochrzczony został w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu. W Poznaniu zdaje maturę, potem odbywa służbę wojskową i na początku 1919 roku wstępuje w szeregi Powstańców Wielkopolskich. Służy w 9 Dywizji Piechoty, zostaje podchorążym. Następnie bierze udział w walkach Powstania Wielkopolskiego jako ułan. Za zasługi oraz odniesione w Powstaniu Wielkopolskim rany 14.07.1920 roku zostaje…

Jan Osiecki – Powstaniec Wielkopolski

Jan Osiecki urodził się dnia 1 stycznia 1890 roku w dawnej wsi Rataje pod Poznaniem. Jego ojciec – Józef był działaczem Polskich organizacji Społecznych, a matka nazywała się Barbara Katarzyna Kaiser. Rodzina Osieckich z dziada pradziada zajmowała się uprawą roli. Tak też po ukończeniu siedmioletniej szkoły podstawowej 14-letni Jan zaczął pracę w gospodarstwie swoich rodziców. Chociaż matka Jana była z pochodzenia Bamberką, w domu mówiło się wyłącznie po polsku. Jan…

In memoriam mjr Karol Janyska Powstaniec Wielkopolski

Karol Janyska, urodzony w Berlinie 16 sierpnia 1898 roku, był już od roku 1914 aktywnym członkiem młodzieżowych organizacji polskich na obczyźnie w tym Sokoła, a następnie Polskiej Organizacji Wojskowej. W grudniu 1918 roku zdezerterował z armii niemieckiej i zgłosił się jako ochotnik do powstańców Wielkopolskich w Poznaniu W latach 1918-1919 pełnił funkcję łącznika Polskiej Organizacji Wojskowej z Naczelną Radą Ludową w Poznaniu. Jako powstaniec wielkopolski w styczniu 1919 roku brał…

Wspomnienie o Powstańcu Wielkopolskim panu Walentym Augustyniaku

W grudniu 2018 mija setna rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego,wielkiego zrywu patriotycznego, którego celem było przyłączenie do odrodzonego po 123 latach niewoli państwa polskiego ziem całej Wielkopolski. Należy wspomnieć, że rozejm w Compiegne z 11 listopada 1918 roku kończący I wojnę światową niewiele mówi o ziemiach Prowincji Poznańskiej. Gdyby nie zwycięskie powstanie, jak mówił prof. Janusz Pajewski *, pewnie tylko niewielkie części Wielkopolski zostałyby przyłączone do Rzeczypospolitej. Przygotowania do walki o…