Przejdź do treści

Biuro cmentarza

Biuro cmentarza czynne jest we wtorki i czwartki w godz. 12.00 – 14.00.

W sprawach pilnych można skorzystać z kontaktu telefonicznego:

tel. 530 904 647

REGULAMIN CMENTARZA

REGULAMIN CMENTARZA

Cmentarz rzymskokatolicki jest miejscem sprawowania kultu religijnego i spoczynku zmarłych.

Kościół, wyznając wiarę w Trójce Przenajświętszą składa swoich zmarłych do ziemi, którą wg objawienia Bóg stworzył z niczego. Ta czynność jest nierozerwalnie związana z nadzieją zmartwychwstania i życia wiecznego, na wzór Chrystusa, który POWSTAŁ Z MAR TWYCH jako PIERWSZY.

Kościół oczekuje na paruzję Chrystusa. Z tego powodu nie tylko pogrzeb, lecz także pielęgnacja grobów mają charakter kultu religijnego, a cmentarz rzymskokatolicki jest miejscem pielęgnowania pamięci o zmarłych i nadziei na powszechne zmartwychwstanie wierzących w Chrystusa.

PRZEPISY OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin cmentarza rzymskokatolickiego przy ulicy Gospodarskiej w Poznaniu (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady udostępniania miejsc na cmentarzu i korzystania z niego. Właścicielem cmentarza rzymskokatolickiego (zwanego dalej: „Cmentarzem”) jest Parafia pw. Św. Andrzeja Apostoła w Poznaniu przy ul. Spławię 86 (zwana dalej: „Parafią”).
 2. Cmentarz jest cmentarzem wyznaniowym, przeznaczonym do pochówku zmarłych członków Kościoła Rzymskokatolickiego.
 3. Administratorem cmentarza jest firma ,,Kompleksowe Usługi Pogrzebowe Klaudiusz Spiegel’’ z siedzibą w Tulcach, ul. Różana 27.
 4. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania powagi, ciszy, porządku i czystości.
 5. Pielęgnowanie grobów, zarezerwowanych miejsc i ich najbliższego otoczenia należy do osób opiekujących się grobami.
 6. Na terenie cmentarza zabrania się:
 • wprowadzania psów
 • palenia papierosów i picia alkoholu
 • wjeżdżania samochodami bez zezwolenia administratora
 • stawiania ławek, kwietników, sadzenia krzewów i drzew bez pozwolenia Administratora.
 1. Wszystkie czynności prowadzone na cmentarzu tj. pogrzeby, ekshumacje, budowanie grobowców, prace kamieniarskie itp. wymagają pisemnej zgody administratora.
 2. Firmy wykonujące jakiekolwiek prace na cmentarzu zobowiązane są do posprzątania po sobie miejsc, w których pracowały i wywiezienia ewentualnych odpadów.
 3. Miejsce pochówku wyznacza administrator cmentarza.
 4. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat od daty pogrzebu. Po tym okresie należy przedłużyć rezerwację grobu. Brak przedłużenia administrator cmentarza traktuje jako rezygnację z dalszego użytkowania miejsca. Grób może być wtedy użyty do ponownego pochówku.
 5. Śmieci mogą być składowane tylko w wyznaczonym na ten cel miejscu.
 6. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie nagrobków (poza ubezpieczeniem, które reguluje Parafia).
 7. Właściciel cmentarza oraz administrator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niekorzystnych zdarzeń losowych np. wichury, uszkodzenia przez osoby trzecie itp.
 8. Kwestie nie objęte regulaminem będą rozpatrywane indywidualnie przez administratora cmentarza.
biuro_cmentarza
Biuro znajduje się naprzeciwko kościoła – u zbiegu ulicy Spławie i Gospodarskiej