Sakrament chorych

kontakt z księdzem proboszczem osobisty lub w sprawach nagłych telefoniczny: 61 879 80 32