Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania w naszej wspólnocie odbędzie się 4 listopada 2020. 

W ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania kandydaci uczęszczają na spotkania z ks. Proboszczem i zaproszonymi Gośćmi.  Informacje o spotkaniach podawane są w ogłoszeniach i na stronie internetowej. Oprócz tego młodzi mają spotkania formacyjne (konferencja i modlitwa przed Najświętszym Sakramentem) w kościele z ks. Proboszczem.
Młodzież spoza Parafii, która pragnie przyjąć w naszej wspólnocie sakrament, zobowiązana jest dostarczyć pozwolenie od swojego ks. Proboszcza.

Formacja w naszej Parafii rozpoczyna się w I-szej klasie szkoły średniej i trwa jeden rok kalendarzowy – zawierający przewidziane 2 lata.

I rok przygotowania – marzec, kwiecień, maj
II rok przygotowania – wrzesień, październik, listopad

Bardzo Was proszę moi młodzi Bracia i Siostry  o uczciwy udział w życiu sakramentalnym – Msza Święta (przynajmniej co tydzień) i Spowiedź Święta (przynajmniej raz w miesiącu).

Poza tym zachęcam do codziennej rozmowy z Panem Bogiem w osobistej modlitwie oraz do czytania (bądź słuchania) Słowa Bożego.

Zawierzając Was Maryi – naszej Najczulszej Mamie, błogosławię z serca!

ks. Proboszcz Waldemar Szkudlarek

 

Terminy spotkań na fb https://www.facebook.com/confirmatio.splawie