Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania w naszej wspólnocie odbędzie się w maju lub czerwcu 2022 roku.

W ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania kandydaci uczęszczają na spotkania z ks. Proboszczem i zaproszonymi Gośćmi.  Informacje o spotkaniach podawane są w ogłoszeniach i na stronie internetowej. Oprócz tego młodzi mają spotkania formacyjne (konferencja i modlitwa przed Najświętszym Sakramentem) w kościele z ks. Proboszczem.
Młodzież spoza Parafii, która pragnie przyjąć w naszej wspólnocie sakrament, zobowiązana jest dostarczyć pozwolenie od swojego ks. Proboszcza.

Formacja w naszej Parafii rozpoczyna się w I-szej klasie szkoły średniej i trwa jeden rok kalendarzowy – zawierający przewidziane 2 lata.

I rok przygotowania – wrzesień, październik, listopad

II rok przygotowania – marzec, kwiecień, maj

Bardzo Was proszę Drodzy Młodzi o uczciwy udział w życiu sakramentalnym – Msza Święta (przynajmniej co tydzień) i Spowiedź Święta (przynajmniej raz w miesiącu).

Poza tym zachęcam do codziennej rozmowy z Panem Bogiem w osobistej modlitwie oraz do czytania (bądź słuchania) Słowa Bożego.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach formacyjnych w salce lub w kościele jest jednoznaczna z rezygnacją z bierzmowania.

Zawierzając Was Maryi – naszej Najczulszej Mamie, błogosławię z serca!

ks. Proboszcz Waldemar Szkudlarek

Terminy spotkań w salce:

Dziewczęta

18.11.2021 godz. 19.00

25.11.2021 godz. 19.00

2.12.2021 godz. 19.00

Chłopcy

18.11.2021 godz. 20.00

25.11.2021 godz. 20.00

2.12.2021 godz. 20.00