Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania w naszej wspólnocie odbędzie się w 2018 r.  na wiosnę. Dokładna data będzie podana po konsultacji z ks. biskupem

W ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania kandydaci uczęszczają przez 2 lata na spotkania w małych grupach  Spotkania odbywają się raz w miesiącu w salce parafialnej. Oprócz tego młodzi mają spotkania formacyjne (konferencja i modlitwa przed Najświętszym Sakramentem) w kościele z ks. Proboszczem.
Terminy spotkań zamieszczone są na Facebooku oraz wywieszone są w gablocie ogłoszeń przed kościołem.

Młodzież spoza Parafii, która pragnie przyjąć w naszej wspólnocie sakrament, zobowiązana jest dostarczyć pozwolenie od swojego ks. Proboszcza.

Formacja w naszej Parafii rozpoczyna się od III klasy szkoły gimnazjalnej lub od 8 klasy szkoły podstawowej.

I rok przygotowania – III klasa gimnazjum lub VIII klasa podstawówki
II rok przygotowania – I klasa szkoły średniej