Przejdź do treści

Chrzest Święty

chrzcielnicaW ciągu całego roku Sakrament Chrztu udzielamy w drugą sobotę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 18:30 oraz w czwartą (niekoniecznie ostatnią) niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.00.
Zgłoszenia najpóźniej dwa tygodnie przed terminem chrztu św.

Dokumenty wymagane do udzielenia chrztu:

  • akt urodzenia dziecka
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców, wiek, adres, zawód i miejsce zamieszkania
  • zaświadczenie rodziców chrzestnych z parafii zamieszkania, wiek, adres, zawód i miejsce zamieszkania
  • jeśli chrzest dotyczy osób spoza parafii, konieczna jest zgoda ks. proboszcza z parafii na której terenie dziecko zamieszkuje
  • chrzestnym – wg kodeksu prawa kanonicznego, nie może być osoba żyjąca w związku bez sakramentu (tzw. “wolny związek”), bądź związana tylko cywilnie, ani osoba żyjąca w konkubinacie

Rodzice niezwiązani sakramentalnym małżeństwem:

  • brak ślubu kościelnego (przeszkoda kanoniczna, związek partnerski) nie jest przeszkodą do udzielenia chrztu dziecku

Katecheza przed chrztem:

I Katecheza dla rodziców i chrzestnych w dniu zgłoszenia do chrztu; II katecheza w domu rodziców dziecka lub w domu katechistów (po uzgodnieniu telefonicznym).
Jeśli rodzic chrzestny nie może uczestniczyć w katechezie, zobowiązany jest spełnić ten warunek w swojej Parafii.

Nieobecność rodziców na katechezie chrzcielnej wyklucza możliwość chrztu dziecka, nawet po adnotacji w księdze.