Przejdź do treści

Domowy Kościół – gałąź rodzinna Ruchu Światło Życie

HISTORIA

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce.
DK Łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END).
Założycielem DK jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987). W rozwoju DK ściśle współpracowała z Założycielem siostra Jadwiga Skudro RSCJ (1914-2009).
Duchową kolebką DK jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 r. odbyła się pierwsza oaza rodzin, która zapoczątkowała rozwój ruchu.

 

CZŁONKOWIE DK

Członkami DK są małżeństwa sakramentalne, które wspólnie (mąż i żona) angażują się w proponowaną im formację. Małżeństwa włączają się do kręgów DK, aby sobie wzajemnie pomagać. “Równi usługują równym”(Humane vitae, 26).

 

DUCHOWOŚĆ

DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:

 • życia słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,
 • życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,
 • życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,
 • dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi,
 • postawy służby we wspólnocie Kościoła według otrzymanych darów.

Budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie służą elementy formacyjne:

 • modlitwa osobista,
 • regularne spotkanie ze słowem Bożym,
 • modlitwa małżeńska,
 • modlitwa rodzinna,
 • comiesięczny dialog małżeński,
 • reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),
 • uczestnictwo w rekolekcjach formacyjnych.

Dzięki wprowadzaniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej.

KRĄG

Krąg tworzy 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii, pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła.
Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa – dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym.
Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora – doradcy i opiekuna duchowego.

Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i składa się z następujących części:

 • dzielenie się życiem – dzielenie się wydarzeniami, radościami, troskami podczas symbolicznego posiłku,
 • modlitwa – dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym; tajemnica różańca,
 • formacja – dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego; omówienie nowego tematu.

 

REKOLEKCJE

Do istoty pracy formacyjnej w kręgach należy również uczestnictwo w różnego rodzaju rekolekcjach organizowanych przez DK: rekolekcjach 15-dniowych I, II, III stopnia (oazach rodzin), kilkudniowych Oazach Rekolekcyjnych Animatorów Rodzin (ORAR I i II stopnia), rekolekcjach ewangelizacyjnych i tematycznych. Rekolekcje te przeznaczone są dla małżonków wraz z dziećmi, jeśli nie ma przeszkód organizacyjnych.
Kręgi Domowego Kościoła obecne są we wszystkich diecezjach w Polsce, a także m.in. w Niemczech, Austrii, na Słowacji, Ukrainie, Białorusi, oraz w USA i Kanadzie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Domowego Kościoła Archidiecezji Poznańskiej: www.poznan.oaza.pl/dk

 

Kręgi  Domowego Kościoła gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie w naszej parafii.

Pierwszy krąg powstał w naszej parafii z inicjatywy ks. Marka Kaisera oraz Elżbiety i Jerzego Wolskich w 1993 roku. Następne kręgi tworzyły się w latach: 1998, 2001, 2004, 2011, 2014, 2021 w których jest od 4 do 6 małżeństw.  Jesteśmy wspólnotą, której fundamentem jest wiara, osobiste spotkanie Chrystusem.

Święta Rodzina

Łączą nas więzi przyjaźni i wzajemne zaufanie. Lubimy nasze comiesięczne spotkania, podczas których modlimy się, rozważamy słowa Pisma Świętego, pogłębiamy duchowość małżeńską i rodzinną a także dzielimy się trudami i radościami dnia codziennego. Te małe grupy, kręgi, są dla nas ogromnym darem od Pana Boga, łaską, jaką otrzymaliśmy od Pana Jezusa. Mamy świadomość, że nasze małżeństwa i rodziny wyglądałyby inaczej gdyby nie formacja w Domowym Kościele.

Staramy się czynnie uczestniczyć w życiu parafii. Nasi “kręgowcy” są szafarzami, należą do Róż Różańcowych, Rady Duszpasterskiej i Caritas.

 

Jeżeli chcecie:

– umacniać swoją wiarę
– pielęgnować miłość małżeńską
– nauczyć się rozwiązywania konfliktów
– nawiązać głębszy kontakt z dziećmi
– doświadczyć życia we wspólnocie

 

Zapraszamy do wspólnoty rodzinnej. Rodziców do kręgów, a dzieci i młodzież do wspólnoty oazowej.

Kontakt:
Alicja i Andrzej Osieccy – para łącznikowa
tel. 607 567 424
e-mail: alicjaosiecka@o2.pl