Przejdź do treści

Ocalić od zapomnienia

Zamiast wprowadzenia

Historia znana ze szkoły zawiera zwykle bardzo ważne daty, wydarzenia i opowiada o wielkich osiągnięciach ludzi wielce zasłużonych dla świata, kraju lub co najmniej regionu. Daje syntezy ciągów zdarzeń, a celem jej jest nie tylko pamiętać, ale i dawać lekcję pozwalającą na wyciągnięcie wniosków dotyczących teraźniejszości i przyszłości.

A my postanowiliśmy opowiedzieć o losach zwykłych ludzi, niegdyś lub jeszcze dzisiaj mieszkających w naszej parafii – parafii świętego Andrzeja Apostoła na Spławiu, wsi znanej od XIII wieku, a od 1942 roku już w granicach Poznania. O ich perypetiach, zdarzeniach strasznych i śmiesznych. O ludziach, o których nie mówią żadne podręczniki, ale od których można się wiele nauczyć. A warto zauważyć, że każdy z nich jest unikalny i jednocześnie każdy z nich zostawił lub zostawia swój ślad na ziemi, tej spławskiej ziemi.

Nie będziemy się starali dawać obrazu obiektywnego, uogólnienia, pokazywać prawidłowości. Chcemy pokazać zwykłych ludzi, takimi jakimi zostali zapamiętani przez ich współczesnych lub opisy ich losów, tak jak zostały przez nich zapamiętane.

W wielu kulturach ludzie wcześniej urodzeni, starzy, mają swoje poczesne miejsce. Są ich bogactwem. Albowiem są często tymi, którzy pamiętają lekcje otrzymane od życia i tę wiedzę i doświadczenie przekazują następnym pokoleniom. To przez nich następne pokolenia nabywają to co nazywa się tożsamością lokalną, regionalną czy narodową.

Niestety, często ci wcześniej urodzeni odchodzą zbyt szybko. Nie zdążą przekazać następnym pokoleniom wszystkich swoich spostrzeżeń i uwag, informacji o rodzinie i przyjaciołach. Nie zawsze też później urodzeni mają czas i ochotę wsłuchiwać się w ich opowieści, ale gdy ich zabraknie pozostaje żal, że nie dość poświęciliśmy im czasu.

To stąd pomysł na to by na parafialnej stronie internetowej zamieścić wspomnienia żyjących seniorów i wspomnienia o naszych bliskich zmarłych, by ocalić od zapomnienia zarówno ludzi jak i zdarzenia mniej może istotne dla historii świata, ale ważne dla naszej społeczności lokalnej. Zapraszamy też wszystkich, którzy chcieliby podzielić się z naszą parafialną społecznością wspomnieniami z lat minionych i, lub opowieściami o tych, których już z nami nie ma, do redagowania tej strony o historii naszej małej społeczności widzianej oczyma parafian.

Wojciech Borucki