Przejdź do treści

Fundacja na rzecz Parafii

logo_fundacjaW grudniu 2004 roku z inicjatywy grupy naszych parafian została powołana do życia “Fundacja na rzecz Parafii św. Andrzeja Apostoła w Poznaniu”. Fundatorzy wytyczyli sobie kilka kierunków aktywności, wśród których można wymienić działania na rzecz parafii w dziedzinie kształtowania tożsamości religijnej, ochrony dóbr kultury, czy też inicjatywy wspomagające rozwój lokalnych wspólnot. Hasłem przyświecającym poczynaniom członków fundacji jest łacińskie wezwanie: nostra res agitur, co można przetłumaczyć jako “zabiegamy o naszą sprawę”.

Fundację tworzą dwa organy: Rada i Zarząd. Zasadniczym celem Rady jest wytyczanie kierunków działania oraz powoływanie i nadzór nad pracą Zarządu. Zarząd pełni rolę wykonawczą. Wszyscy zaangażowani w pracę fundacji pełnią swe funkcje honorowo.

Pierwszym dokonaniem fundacji było pozyskanie środków finansowych na renowację organów w parafialnym kościele. Zarząd fundacji, pod przewodnictwem Wojciecha Boruckiego – inicjatora przedsięwzięcia, zajął się nie tylko stroną finansową, ale także organizacyjną całości prac, których efektem jest zrekonstruowany przez Jana Drozdowicza, poznańskiego organmistrza, instrument. Po raz pierwszy zabrzmiał on podczas uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego w kwietniu 2006 roku. Uroczystego poświęcenia instrumentu dokonał miesiąc później ksiądz biskup Grzegorz Balcerek.

Pół roku później światło dzienne ujrzała kolejna, nawiązująca do sugestii księdza biskupa Balcerka, inicjatywa pod nazwą Spławskie Spotkania Kulturalne. Pod tą nazwą kryje się cykl spotkań z muzyką, literaturą, teatrem, malarstwem, czy też z pielgrzymującymi po świętych miejscach pątnikami. Inicjatywa ta wkrótce przerodziła się w “Spławski Uniwersytet Każdego Wieku”, który oprócz kultury propaguje także poznanie różnych dziedzin wiedzy, przede wszystkim przydatnych w codziennym życiu. Spotkania te, obok funkcji rozbudzania potrzeby obcowania z nauką i kulturą, pełnią też rolę integrującą i promującą parafię.

Kolejną inicjatywą fundacji było odnowienie ścian zewnętrznych i dachu kościoła. Dzięki uzyskaniu przez zarząd częściowego dofinansowania z budżetu Miasta Poznania, udało się sprawnie wykonać wszelkie prace. Kolejny krok to zagospodarowanie otoczenia świątyni. Dzięki reflektorom oświetlającym bryłę kościoła, przyciaga ona wzrok także po zmierzchu.

Wszystkich, którzy zechcą materialnie wesprzeć inicjatywy podejmowane przez fundację prosimy o wpłaty na konto:

Fundacja na rzecz Parafii św. Andrzeja Apostoła w Poznaniu
ul. Spławie 86, 61-312 Poznań
nr konta: 20 1240 1763 1111 0010 0486 7163.

Częściowo wypełnione blankiety wpłaty (przelewu) wyłożone są na regale z czasopismami w przedsionku kościoła. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

Serdecznie zapraszamy naszch parafian do zasilenia grona Rady Fundacji, służąc jej swą aktywnością i dobrymi pomysłami.
Razem możemy więcej.

Fundacja na rzecz Parafii
św. Andrzeja Apostoła w Poznaniu
ul. Spławie 86
61-312 Poznań

Prezes Zarządu Fundacji:
Wojciech Borucki, tel. 663 337876
Prezes Rady Fundacji:
Kornel Pabiszczak, tel. 603 188376

fundacja.splawie@gmail.com