I Komunia Święta

Uroczystość I Komunii Świętej w naszej Parafii ma stały termin każdego roku – jest to zawsze II niedziela maja.

 

Bardzo proszę Rodziców i rodzinę Dziecka, które ma dostąpić łaski I Komunii Świętej
o wzmożoną modlitwę w czasie przygotowania, solidny udział wspólnie z dzieckiem
w nabożeństwach Mszy Świętej i tzw. nabożeństwach okresowych (np. różańcowe, roraty). Zachęcam, aby rodzice razem z dzieckiem, codziennie klękali do wieczornej modlitwy.

Z zapewnieniem o serdecznej modlitwie

z serca błogosławię

Ks. Proboszcz Waldemar Szkudlarek