I Komunia Święta

Uroczystość I Komunii Świętej w naszej Parafii ma stały termin każdego roku – jest to zawsze II niedziela maja.

  1. Karty zgłoszenia oddajemy osobiście w zakrystii, w niedzielę, po Mszach Świętych.
  2. Dzieci (najlepiej z rodzicami), każdego tygodnia (koniecznie!), uczestniczą we Mszy Świętej niedzielnej o godz. 11.15 oraz w nabożeństwach różańcowych w poniedziałki i czwartki przez cały październik o godz. 17.00. W grudniu (od poniedziałku do piątku) o 18.30 w RORATACH.
  3. 7 października w poniedziałek, na nabożeństwie różańcowym o godz. 17.00 w kościele, uroczyste poświęcenie różańców. Obecność dzieci konieczna (w miarę możliwości także rodziców).
  4. Udział w rekolekcjach parafialnych od 27 do 29 listopada br. KONIECZNA OBECNOŚĆ RODZICÓW każdego dnia na jednej Mszy z homilią.
  5. Msza Święta z poświeceniem książeczek do I Komunii w poniedziałek 18 listopada o godz. 18.30. Obecność dzieci i rodziców konieczna.
  6. Msza Święta z poświeceniem medalików w niedzielę 8 grudnia o godz. 11.15. Obecność dzieci i rodziców konieczna.
  7. Jeżeli dziecko było ochrzczone poza Parafią, proszę o dostarczenie metryki chrztu z parafii chrztu, do końca listopada br.
  8. Dzieci spoza Parafii, pragnące przyjąć tutaj Komunię, muszą dostarczyć zgodę Proboszcza z Parafii zamieszkania.
  9. Informacje spotkań na nowy rok, otrzymacie Państwo pod koniec stycznia 2020r.

Bardzo proszę Rodziców i rodzinę Dziecka, które ma dostąpić łaski I Komunii Świętej
o wzmożoną modlitwę w czasie przygotowania, solidny udział wspólnie z dzieckiem
w nabożeństwach Mszy Świętej i tzw. nabożeństwach okresowych (np. różańcowe, roraty). Zachęcam, aby rodzice razem z dzieckiem, codziennie klękali do wieczornej modlitwy.

Z zapewnieniem o serdecznej modlitwie

z serca błogosławię

Ks. Proboszcz Waldemar Szkudlarek