I Komunia Święta

Uroczystość I Komunii Świętej w naszej Parafii ma stały termin każdego roku – jest to zawsze II niedziela maja.

W roku 2019 I Komunia Święta Dzieci będzie miała miejsce 12 maja, w jednej grupie:
o godz. 11.00.

 

Plan spotkań

 

11.02. poniedziałek       godz. 19.15      rodzice

11.03. poniedziałek       godz. 19.15      rodzice

8.04. poniedziałek         godz. 19.15      rodzice

 

18.03. poniedziałek       godz. 19.15       z dziećmi o Spowiedzi

12.04. piątek                 godz. 19.15       z dziećmi o Eucharystii

 

 

13.04.2019       I-sza spowiedź dzieci

o godz. 9.00

 

11.05.2019       II-ga spowiedź dzieci i rodziców

o godz. 9.00

 

Próby przed uroczystością

Terminy będą podane w kwietniu

 

Bardzo proszę Rodziców i rodzinę Dziecka, które ma dostąpić łaski I Komunii Świętej
o wzmożoną modlitwę w czasie przygotowania, solidny udział wspólnie z dzieckiem
w nabożeństwach Mszy Świętej i tzw. nabożeństwach okresowych (np. różańcowe, roraty). Zachęcam, aby rodzice razem z dzieckiem, codziennie klękali do wieczornej modlitwy.

Z zapewnieniem o serdecznej modlitwie

z serca błogosławię

Ks. Proboszcz Waldemar Szkudlarek