Przejdź do treści

Żywy Różaniec

Żywy Różaniec jest parafialną wspólnotą osób, które codziennie odmawiają przynajmniej jedną dziesiątkę różańca. Aby codziennie odmówić cały różaniec (dwadzieścia dziesiątek) – potrzeba dwudziestu osób. Tworzą one tak zwaną Różę różańcową. Każda z tych osób rozważa inne, z góry powierzone, wydarzenia z życia Jezusa i Maryi (tajemnice różańcowe). Choć każdy członek Róży rozważa codziennie tylko jedną tajemnicę, to cała Róża, we wzajemnej łączności duchowej, odmawia cały różaniec. Co miesiąc następuje “zmiana tajemnic” – członkowie Róży otrzymują do rozważania inną tajemnicę – oraz zmiana intencji, w której różaniec jest odmawiany. Zasady te obowiązują na całym świecie od połowy XIX wieku. Ewentualne nieodmówienie wyznaczonej dziesiątki nie oznacza grzechu; jest raczej utratą zasługi.

Do niedawna różaniec składał się z trzech rodzajów tajemnic: radosnych, bolesnych i chwalebnych. Papież Jan Paweł II wzbogacił go o tajemnice światła, które wspominają lata publicznej działalności Jezusa, “aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii”.

Różaniec

Intencje różańcowe w ciągu roku:

 • Styczeń: o pokój na świecie
 • Luty: o zdrowie dla chorych, ulgę dla cierpiących, a dla konających o dobrą śmierć
 • Marzec: w intencji osób przystępujących do sakramentu pokuty i spowiedników
 • Kwiecień: o liczne i dobre powołania kapłańskie i zakonne
 • Maj: w intencji dzieci pierwszokomunijnych i młodzieży przystępującej do bierzmowania
 • Czerwiec: o mądrość i roztropność dla dzieci i młodzieży
 • Lipiec: za wypoczywających na wakacjach i urlopach
 • Sierpień: o trzeźwość narodu
 • Wrzesień: za dzieci, młodzież, ich rodziców, opiekunów, wychowawców, katechetów i nauczycieli, o błogosławieństwo Boże w nauce, wychowaniu i pogłębianiu życia duchowego
 • Październik: o mocną wiarę dla powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego
 • Listopad: za dusze w czyśćcu cierpiące
 • Grudzień: za bezrobotnych, cierpiących, samotnych i matki oczekujące narodzin dziecka

Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej!