Intencje mszalne 24-30.10.2022

Poniedziałek 24.10                                                                                                  

18.30    + Władysława Grzybka – int. od Ali i Andrzeja Lisieckich

18.30    + Stanisławę i Jana Łastowieckich i zm. z rodz.

Wtorek 25.10                                                                                                         

  8.30   

Środa 26.10                                                                                                             

18.30    Zbiorowa w różnych intencjach

+ Władysława Grzybka – int. od sąsiadów z ul. Glebowej

+ Marię Oleksy – int. od III Kręgu DK

+ Stanisława Tomaszewskiego – int. od żony z córką

+ Janinę Krajewską – int. od sąsiadów z ul. Sowice

+ Bogumiłę Wojtkowiak – int. od szwagierki Ewy z rodz.

+ Marię Czajkę – int. od rodz. Masztalskich

+ Wiesławę Kijek – int. od rodz. Garczyków i Płonkiewiczów

+ Waldemara Dreas – int.. od żony

+ Brunona Sobkowiaka – int. od syna z rodz.

+ Józefa Wójcińskiego

+ Zm. z wymienianek rocznych i jednorazowych

W 15 r. ślubu Agaty i Dominika z podz. i prośbą

W int. Ani i jej rodziny

W int. Marty

Za dzieci i wnuki

O zmiłowanie Boże

O zdrowie dla Marka

O uzdrowienie i nawrócenie Tadeusza

W int. Małgosi i jej bliskich

O dary Ducha Św. dla Radnych Miasta Poznania o odwagę w ustanawianiu prawa zgodnego z Prawem Bożym

O pokój serc dla przerażonych wojną na Ukrainie, łaskę opamiętania dla agresorów oraz okrycie Dziewiczym płaszczem Maryi całej naszej Parafii oraz łaskę nawrócenia dla nas wszystkich

Int. ekspiacyjna za popełnione grzechy i lekceważenie Prawa Bożego

O wypełnienie się woli Bożej względem Przyjaciół

Za nieprzyjaciół i wrogów oraz zmarłych z ich rodzin

W int. Agaty i jej rodziny

W int. dzieci o rozeznanie powołania i odwagę w podejmowaniu decyzji

W pewnej int. Panu Bogu wiadomej

Za dobrodziejów naszej Parafii

Czwartek 27.10                                                                                                       

18.30    rez.

Piątek 28.10                        Święto Św. App. Szymona i Judy Tadeusza                            

18.30    + Franciszka Pacułę – int. od rodz. Augustyniaków

Sobota 29.10                                                                                                         

18.30    + Janinę, Stanisława Jercha oraz Irenę Osuch

Niedziela 30.10                    Rocznica Poświęcenia własnego kościoła                

  8.00    + Mariana i Annę Gidaszewskich – int. od córki Katarzyny z rodz.

10.00    + Kazimierza Kaczmarka, Stanisławę, Zofię, Andrzeja, Henryka Dudów oraz Jadwigę, Bronisława Kaczmarków              i Krystynę, Stefana, Romana Błotnych

12.00    + Krzysztofa Kmieciaka 1 r. śm. – int. od żony i dzieci z rodz.  

19.00    + Kazimierza Koralewskiego – int. od siostry Elżbiety