Komunikat

Podczas każdej Mszy św. może przebywać wewnątrz kościoła jednorazowo maksymalnie 50 osób. Przed wejściem odbędzie się liczenie odpowiedniej ilości osób.

Postanowienie zgodne z zaleceniem Organów Państwowych i Przełożonych Duchownych.

Zgodnie z sugestiami Rady Stałej Episkopatu, nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, zostają odwołane na czas nieokreślony.