Ogłoszenia Parafialne 24 lipca 2022 roku

XVII Niedziela Zwykła, rok C

  1. Dziś Światowy Dzień Dziadków i osób starszych. Pamiętajmy o tych osobach z największą serdecznością, módlmy się za nich i okazujmy najwyższą życzliwość i pomoc.
  2. Przypominam, że w związku z remontem naszego kościoła adoracja Najśw. Sakramentu odbywa się przy probostwie; Pan Jezus jest wystawiony w oknie probostwa. Czeka na naszą obecność.
  3. Biuro parafialne w czasie wakacji czynne tylko w poniedziałek i czwartek od 19.15.
  4. Dziś po każdej Mszy święcenie pojazdów mechanicznych z okazji św. Krzysztofa. Ofiary zebrane z tej okazji – 1 grosz za 1 kilometr – przeznaczamy na pojazdy dla misjonarzy.
  5. Ze względu na zaostrzenia pandemiczne w krajach zachodu zmieniamy pielgrzymkę do Francji na pielgrzymkę po naszej Ojczyźnie; wyjazd odbędzie się jesienią; szczegóły i kierunek wyjazdu podamy za tydzień.
  6. Prasę katolicką można nabyć w zakrystii; tam też intencje na najbliższy tydzień.
  7. Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli i całego tygodnia – Szczęść Boże!