Ogłoszenia Parafialne 31 lipca 2022 roku

XVIII Niedziela Zwykła, rok C

1. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.

• W czwartek adoracja i modlitwa w intencji o świętość kapłanów i o nowe powołania do kapłaństwa.

• W piątek od 8.30 odwiedzimy chorych – zapisy chorych w zakrystii. Wieczorna Msza w int. małżonków obchodzących jubileusz sakramentalny w sierpniu.

Spowiedź w piątek od 17.00 do 18.30.

• W sobotę o 8.00 msza wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i zniewagi oraz o pokój na świecie.

2. Od jutra wkraczamy w miesiąc abstynencji; ofiarujmy jakiś dar z siebie za tych, którzy mają problem alkoholowy i za cierpiących z tego powodu.

3. Przypominam, że w związku z remontem naszego kościoła adoracja Najśw. Sakramentu odbywa się przy probostwie; Pan Jezus jest wystawiony w oknie probostwa. Czeka na naszą obecność.

4. Biuro parafialne w czasie wakacji czynne tylko w poniedziałek i czwartek od 19.15.

5. 7 sierpnia po Mszach zbierać będziemy ofiary do puszek na przybory szkolne dla dzieci z Ukrainy w ramach akcji TORNITER PEŁEN UŚMIECHÓW.

6. 2 sierpnia możemy zyskać odpust – tzw. Porcjunkuli, za nawiedzenie kościoła parafialnego lub franciszkańskiego. Odpust można ofiarować za siebie lub osobę zmarłą.

6. W pierwszej połowie października organizujemy wycieczko-pielgrzymkę na Dolny Śląsk. Szczegóły na informatorach w zakrystii oraz na stronie parafialnej.

7. Prasę katolicką można nabyć w zakrystii; tam też intencje na najbliższy tydzień.

8. Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli i całego tygodnia – Szczęść Boże!