Przejdź do treści

Akcja Zielone Parafie

Drodzy Parafianie

Papież Franciszek w encyklice Laudato si’ wskazuje na głęboki kryzys ekologiczno-społeczny i apeluje o wzięcie odpowiedzialności za świat, który współtworzymy. Na ten problem zwracał uwagę także św. Jan Paweł II wskazując, że „Trzeba pobudzać i popierać nawrócenie ekologiczne”. W czasie ubiegłorocznego Wielkiego Postu zapoczątkowano kampanię pod hasłem „Bóg daje życie, smog je odbiera”. Jako chrześcijanie jesteśmy w sposób szczególny wezwani, by chronić nasz wspólny dom – Ziemię. My także powinniśmy odpowiedzieć na ten apel podejmując działania jak najbliżej naszego domu – w naszych parafiach.

W tym celu powołano ogólnoświatowy program „Zielone Parafie”. Jego celem jest wdrożenie praktycznych zmian w funkcjonowaniu parafii, dzięki którym będą one bardziej ekologiczne. Dlatego program „Zielonych Parafii” zakłada konkretne działania – w sferze edukacyjnej, praktycznej i duchowej – by zwiększyć świadomość kryzysu ekologicznego, by wdrożyć rozwiązania przekładające się na ograniczenie zużycia energii, redukcję emisji gazów cieplarnianych, poprawę jakości powietrza czy optymalizację gospodarowania wodą, a także by rozwijać zakorzenioną w wierze i nauczaniu Kościoła wrażliwość troski o nasz świat.

Sami zauważamy, że obecnie największym problemem występującym w naszej parafii jest zanieczyszczenie powietrza wywołane dużą liczbą starych, trujących środowisko źródeł ciepła – tzw. „kopciuchów”. Pragnę więc zaapelować do Was drodzy Parafianie o bardzo poważne potraktowanie pilnej potrzeby zmodernizowania sposobu ogrzewania swych domów, tym bardziej, że od roku 2024 zanieczyszczanie powietrza przez gospodarstwa domowe będzie podlegało karze grzywny.

Urząd Miasta Poznania oferuje finansowe wsparcie prac modernizacyjnych w ramach programu „Kawka Bis”. Obecny nabór wniosków kończy się niedługo, bo 31 marca.

Nasza parafialna fundacja Nostra Res Agitur wyszła z inicjatywą podjęcia akcji informacyjnej i pomocy tym parafianom, dla których problemy związane z wymianą starych kotłów wydają się nie do pokonania. Żeby jednak nieść taką pomoc, konieczne jest pozyskanie do pomocy osób dysponujących wiedzą w zakresie technicznych aspektów modernizacji kotłowni, wykonawstwa, opracowania kosztorysów, wyszukiwania źródeł dofinansowania czy wypełniania wniosków o jego pozyskanie. Wszystkich chętnych do włączenia się do pomocy prosimy o jej zadeklarowanie najlepiej pocztą elektroniczną na adres fundacja.splawie@gmail.com lub telefonicznie czy SMSem na numery podane na parafialnej stronie internetowej w zakładce Fundacja na rzecz Parafii.