Cmentarz – budowa alejki i umocnienie grobli

3 sierpnia rozpoczęliśmy prace na naszym cmentarzu, związane z umocnieniem grobli
i położeniem kostki brukowej w jednej z alejek – patrząc na lewo od krzyża.
Umocnienie grobli było konieczne ze względu na osuwanie się piasku w czasie deszczu
i rozmiękczanie terenu. Przewidywane zakończenie prac 14 sierpnia.

Poniżej kilka zdjęć z robót

cm1 cm2 cm5 cm6 cm7 cm8 cm9