Przejdź do treści

Misje Parafialne 21-29.10.2017

  • Wydarzenia

Zaproszenie

Poznań, dnia 13.10.2017

 Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię… Nie lękaj się, bo jestem z tobą, by cię chronić – mówi Pan Bóg (Księga Proroka Jeremiasza 1, 5.8)

Prawdopodobnie jesteś ochrzczony. Prawdopodobnie kiedyś jako małe dziecko wierzyłeś bez najmniejszych wątpliwości, że Bóg jest i Cię kocha. Prawdopodobnie On, Twój prawdziwy Bóg nie jest dla Ciebie wrogiem.

A jeśli nawet Go odrzuciłeś, jeśli dziś wydajesz się obojętny czy wręcz wrogo nastawiony, spróbuj wrócić. Może to ostatni raz trafia się taka okazja w Twoim życiu.

Dziś na nowo Bóg próbuje Ci powiedzieć: Jest Ktoś, kto wszystko wie o Tobie; Ktoś kto bardzo Cię kocha; Ktoś kto pozwala Ci być całkowicie wolnym, aż do odrzucenia Jego miłości. To JA JESTEM – Jezus Chrystus.

22 października w naszej parafii kolejny raz chce On mówić do Twojego serca; dzień, dwa… cały tydzień. Aż do 29 października.

Nikt Cię nie zmusza żeby przyjść…

To jest serdeczne zaproszenie…

Bóg wyciąga w Twoją stronę rękę…

Skorzystaj, proszę…

Do zaproszenia dołączony jest plan spotkań. Prosty, może nawet banalny.
Nic nadzwyczajnego. Dzieci też są proste, czasem banalne, a tak wiele w tej prostocie nam wszystkim mówią.

 

A Wy wszyscy Drodzy Parafianie, którzy może częściej jesteście na Eucharystii, (czy jak się mówi potocznie w kościele) czujcie się niemniej serdecznie zaproszeni na ten czas łaski – Misje Święte. Bo jesteście tak samo ważni i potrzebni. Pan chce mówić do wszystkich naszych serc.

Polecam to Boże Dzieło Waszej gorącej modlitwie, proszę Was o post i drobne umartwienia za tych naszych Braci i Siostry, których już dawno tu nie było, aby Pan poruszył ich nogi – ażeby tu przyszli, aby Pan poruszył ich uszy i umysł – by Go usłyszeli i zrozumieli, i wreszcie by poruszył ich skołatane serca – aby doznali ukojenia.

A każdy z nas niech doświadczy tego samego w mierze, jaką chce nas obdarować miłujący i pokorny Bóg.

Z serdecznym błogosławieństwem

ks. Waldemar Szkudlarek, proboszcz

ks. Jarosław Czyżewski, rezydent

Plan Misji Świętych

Moc i działanie Ducha Świętego

21–29.10.2017

 

Sobota 21.10.2017 DUCH ŚWIĘTY OBIETNICA OJCA

„W ostatnich dniach – mówi Bóg -wyleję Ducha mojego..” Dz 2, 17

 

18.00 Różaniec za o. Janusza i obfite owoce Misji

18.30 Msza św. św. na rozpoczęcie Misji

 

Niedziela 22.10.2017 DUCH DZIECIĘCTWA BOŻEGO

„Ci których prowadzi Duch Boży są synami Bożymi” Rz 8, 14

 

8.00 Msza św.

10.00 Msza św.

11.15 Msza św. z udziałem dzieci

12.30 Msza św.

17.00 Msza św.

20.00 Msza św. z udziałem młodzieży

 

Poniedziałek 23.10.2017 DUCH MOCY

„Gdy zstąpi na was Duch Świety otrzymacie Jego moc.” Dz 1,8

 

8.30   Różaniec za mężczyzn z wystawionym Najświętszym Sakramentem

9.00   Msza św. z kazaniem

18.00 Różaniec za mężczyzn z wystawionym Najświętszym Sakramentem

18.30 Msza św. z kazaniem

19.30 Nauka stanowa dla mężczyzn

 

Wtorek 24.10.2017 DUCH MIŁOŚCI

„Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego” Rz 5,5

 

8.30   Różaniec za kobiety z wystawionym Najświętszym Sakramentem

9.00   Msza św. z kazaniem

18.00 Różaniec za kobiety z wystawionym Najświętszym Sakramentem

18.30 Msza św. z kazaniem

19.30 Nauka stanowa dla kobiet

 

Środa 25.10.2017 DUCH JEDNOŚCI

„Jeden Duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących” Dz 4.32

 

8.30   Różaniec za małżonków z wystawionym Najświętszym Sakramentem

9.00   Msza św. z kazaniem i odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

18.00 Różaniec za małżonków z wystawionym Najświętszym Sakramentem

18.30 Msza św. z kazaniem i odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

19.30 Nauka stanowa dla małżonków

 

Czwartek 26.10.2017 DUCH POKOJU

„Owocem Ducha jest pokój..” Ga 5,5

 

8.30   Różaniec za rodziców wystawionym Najświętszym Sakramentem

9.00   Msza św. za chorych z kazaniem, z modlitwą o uzdrowienie

i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem

10.45 Wyjście do chorych ze sakramentami

18.00 Różaniec za rodziców z wystawionym Najświętszym Sakramentem

18.30 Msza św. z kazaniem

19.30 Nauka stanowa dla rodziców

 

Piątek 27.10.2017 DUCH WOLNOŚCI I PRAWDY

„Gdzie Duch Pański – tam wolność.” 2 Kor 3, 17

 

8.30   Różaniec pokutny z wystawionym Najświętszym Sakramentem o łaskę dobrej spowiedzi

9.00   Msza św. z kazaniem

15.00 Nabożeństwo pokutne ze słowem Bożym i Koronką do Miłosierdzia Bożego
oraz spowiedź św. do godz. 19.00 (z przerwą od godz. 17.00 do 17.30)

18.00 Różaniec pokutny z wystawionym Najświętszym Sakramentem o łaskę dobrej spowiedzi

18.30 Msza św. z kazaniem

 

Sobota 28.10.2017 DUCH RADOŚCI

„Owocem Ducha jest radość…” Ga 5,5

 

8.30   Różaniec z wystawionym Najświętszym Sakramentem o owoce Ducha Świętego

9.00   Msza św. z kazaniem

18.00 Różaniec

18.30 Msza św. z kazaniem

19.30 Czuwanie z Maryją o wylanie Ducha Świętego i namaszczenie olejkiem radości

 

Niedziela 29.10.2017 DUCH ŚWIADECTWA

„Gdy otrzymacie moc Ducha będziecie moimi świadkami.” Dz 1,8

 

8.00 Msza św. z błogosł. misyjnym i odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych

10.00 Msza św. z błogosł. misyjnym i odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych

11.15 Msza św. z błogosł. misyjnym i odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych

12.30 Msza św. z błogosł. misyjnym i poświęcenie tabliczki upamiętniającej
Misje Parafialne oraz krzyży misyjnych

17.00 Msza św. z błogosł. misyjnym i odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych

20.00 Msza św. z błogosł. misyjnym i odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych

 

W tym czasie łaski każdy, nawet obarczony ekskomuniką czy najcięższymi grzechami, dostępuje odpuszczenia wszystkich kar i grzechów, jeśli tylko tego pragnie. Łącznie z odpustem zupełnym.