Przejdź do treści

Pieśń „Minęło ponad 1000 lat”

Przedstawiamy kolejną piękną produkcję muzyczną naszych parafian. Niech pomaga nam w modlitwie.

Pieśń „Minęło ponad 1000 lat” jest modlitwą za Ojczyznę, prośbą o pokój pośród wszystkich polskich dróg. Modlitwa ta przynosi nadzieję, gdy nasze serca są kuszone lękiem na widok zawieruch, wojen i wzmagającego się grzechu. Wznosimy wtedy słowa „Nie ugnie się mój duch, bo Tyś mój Pan, Tyś mój Bóg!”. W refrenie przyzywamy królowania Boga w Polsce zgodnie z proroctwem S.B. Rozalii Celakówny i późniejszych mistyków, wskazujących, iż uznawanie królowania Chrystusa nad naszym narodem stanowi ochronę przed karą i wojną. W drugiej zwrotce zwracamy się z wdzięcznością wobec Boga, który przez ponad 1000 lat troszczył się o polski naród. Przypominamy, iż w historii były liczne ideologie uderzające w Kościół, które miały pozory dobra, ale przynosiły zawód, gorycz i ból. Nie mogły się równać z władzą Chrystusa, która przynosi pokój sercom ludzkim.

Tekst pieśni jest inspirowany treścią Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana, który był proklamowany w Krakowie – Łagiewnikach 19. listopada 2016 roku w obecności władz kościelnych, państwowych oraz ok. 200 tys. wiernych. Akt był później odczytywany we wszystkich kościołach w Polsce. Wydarzenie to było związane z obchodami 1050. rocznicy chrztu Polski oraz powstania państwa polskiego.

Utwór „Minęło ponad 1000 lat” uzyskał pozytywną opinię Ks. Prof. Marka Chmielewskiego – doradcy teologicznego JE Ks. Bp. Stanisława Jamrozka Delegata KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych.