Prawdziwa mądrość

Księga Mądrości             „Początkiem mądrości jest bojaźń Boża”

Mądrość bezbożnych: „Nasze życie jest krótkie i pełne zmartwień, nic nie zdoła zapobiec śmierci człowieka   i nie słyszano, aby ktoś powrócił z krainy umarłych”(2,1). „Naprzód więc! Korzystajmy z doczesnych uciech”(2,6). Ich stosunek do innych: „Podstępem pozbądźmy się uczciwego, bo nam przeszkadza, utrudnia nam życie”. „Unika naszych dróg jak zarazy”. „Wypróbujmy go zniewagami i poddajmy torturom”. „Sprawdźmy jak się zachowa wobec śmierci”. Mądrość od Boga: „Jeśli człowiek uczciwy jest synem Boga    – On go uratuje, ocali go od nieprzyjaciół”. Ten, kto w Bogu złożył swą nadzieję, „sam zapewnia”,           że „będzie ocalony”. „Przecież Bóg uczynił człowieka nieśmiertelnym, stworzył go dokładnie na swój obraz, a śmierć wdarła się na świat przez zazdrość diabła, doświadczą jej ci, którzy stoją po jego stronie”(2,24).

Ewangelia Św. Marka      Kto Jezusa przyjmuje jak dziecko, przyjmuje Boga, który Go posłał.

Mądrość niedojrzała: Uczniowie, prowadzeni przez Mistrza, słyszą Jego drugą zapowiedź o Jego śmierci       i zmartwychwstaniu. „Jednak nie rozumieli tych słów”. Nie rozumieli przez kogo i dlaczego „ma być wydany w ręce ludzi”, którzy „Go zabiją”. A boją się pytać Jezusa o wyjaśnienie. Ich stosunek do innych: uczniów świadczy o ich niedojrzałości. Sprzeczają się „ze sobą o to, kto z nich jest największy”, ale wstydzą się tego przed Jezusem. Milczą, gdy ich pyta o treść prowadzonych rozmów. Mądrość od Boga: „Jeśli ktoś chce być pierwszy, niech będzie ostatni i sługą wszystkich”. Wartość ucznia Jezusa jest tym większa, im większe jest jego poddanie Bogu. Patrząc na radosne dziecko, pokorne i poddane swoim rodzicom, rozumiemy rolę uczniów Jezusa w świecie. Osiągną więcej będąc sługami, niż panami.

List Św. Jakuba                 „Czy nie wiecie, że przyjaźń z tym światem oznacza nieprzyjaźń z Bogiem?” (4,4)

Mądrość przyziemna: dochodzi do głosu także wśród wierzących gdy „wasze serce napełnione jest rozgoryczoną zazdrością i chorobliwą ambicją”, jest „tam, gdzie jest niepokój i wszelkie przewrotne działanie” „kieruje się tylko zmysłami i jest diabelska”. Stosunek do innych: „wojny i walki między wami”. „Pożądacie, a nie posiadacie; zabijacie i zazdrościcie”. Wywyższacie się „nad innych”, posługujecie się kłamstwem w działaniu. „Pragniecie zaspokoić tylko własne namiętności”. Mądrość od Boga: „jest przede wszystkim nieskazitelnie czysta, przynosi pokój, jest życzliwa i wyrozumiała, uległa, pełna miłosierdzia        i dobrych owoców, jest bezstronna i bez obłudy”. „Mądry i rozsądny, niech tego dowiedzie swoim nienagannym postępowaniem, czynami pełnymi delikatności i mądrości”.

Psalm 54                                       Uwielbiam Ciebie Boże

Bo jesteś Panem, który wysłuchuje mojej modlitwy.

Bo jesteś Bogiem, który wspomaga, gdy ci, co nie liczą się z Tobą, nastają na moje życie.

Bo jesteś Bogiem, w którego mocy jest skrócić czas każdej mojej udręki.

Bo jesteś Bogiem wiernym.    „Będę wysławiał Twoje imię, Panie, bo jesteś dobry”

 

 

Parafia pw. Św. Andrzeja Apostoła w Poznaniu

Redakcja i opracowanie:  MJM