Prawdziwa mądrość

Księga Mądrości             „Początkiem mądrości jest bojaźń Boża” Mądrość bezbożnych: „Nasze życie jest krótkie i pełne zmartwień, nic nie zdoła zapobiec śmierci człowieka   i nie słyszano, aby ktoś powrócił z krainy umarłych”(2,1). „Naprzód więc! Korzystajmy z doczesnych uciech”(2,6). Ich stosunek do innych: „Podstępem pozbądźmy się uczciwego, bo nam przeszkadza, utrudnia nam życie”. „Unika naszych dróg jak zarazy”. „Wypróbujmy go zniewagami i poddajmy torturom”. „Sprawdźmy jak się zachowa wobec śmierci”. Mądrość od…

Wierzysz w Boga czy wierzysz Bogu ?

  Księga Izajasza                                                 Ocena proroka Osąd: „Nie zakrywałem swej twarzy przed zniewagami i opluciem”. „Kto dowiedzie mi winy?”. „Kto chce dokonać nade mną sądu?” Prawda: „Pan Bóg dał mi język ucznia, abym umiał słowem pokrzepiać strudzonych. Rozbudza mnie każdego ranka, od rana czyni mnie gotowym, bym słuchał jak uczeń. Pan Bóg otworzył mi uszy, a ja się nie wzbraniałem, ani nie cofnąłem”(50,4-5). Wiara: „Ale Pan Bóg mnie wspiera, więc nie…

Wszystkie obietnice Boga w Chrystusie stały się „tak” (2Kor 1,20)

Wszystkie obietnice Boga w  Chrystusie  stały  się  „tak” (2Kor 1,20)   Księga Izajasza                   Proroctwo o czasach chrystusowych Czas: lud wybrany jest w niewoli na skutek swoich grzechów i niewierności Bogu. W swej niedoli szuka ratunku u Boga. Nadzieja: zawarta w przekazie proroka: „pokrzepcie omdlałe ręce! Wzmocnijcie osłabione kolana! Mówcie małodusznym: Bądźcie mężni! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg! Nadchodzi odpłata, Boża nagroda. Nowe życie: „On sam (Bóg) przybędzie i was…

Przesłanie 30.07.2017

„gdzie jest twój skarb, tam będzie też twoje serce” (Mt 6,21)   1 Księga Królewska        Potrzebna:  „zdolność rozstrzygania spraw po wysłuchania stron” Wezwany: „Ty o Panie, Boże mój, ustanowiłeś swojego sługę królem w miejsce mojego ojca, Dawida, a ja przecież jestem młody, nie mam doświadczenia w sądzeniu”. Prośba: „Daj Twojemu słudze rozum, aby potrafił wysłuchać stron sporu i wydawać odpowiednie wyroki”. Odpowiedź Boga: powiedziałem: „Proś o to, co mam ci dać”,…

Przesłanie 23.07.2017 – Natura Królestwa Bożego

Psalm    Królestwo jest dla tych co go szukają Boży plan wobec człowieka: „Z jednego człowieka wyprowadził wszystkich ludzi i dał im na zamieszkanie całą ziemię. Wyznaczył im czasy i granice przebywania na ziemi. Uczynił tak dlatego, aby Go szukali i mogli znaleźć”(Dz 17,26-27). Dobrodziejstwa: Dawid wielbi Boga słowami: „Panie nie ma równego Tobie pośród bogów, ani dzieł takich jak Twoje!”. „Ty jesteś dobry i przebaczający, pełen łaski dla tych, którzy Cię…

Przesłanie: Uwielbić Boga w Trójcy Jedynego! 11.06.2017

„Błogosławiony jesteś…” Z księgi Daniela                                      „Panie Boże naszych ojców, uwielbiony i wywyższony na wieki, sławiony i pełen chwały”. „Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa”. „Błogosławiony jesteś Ty, który spoglądasz              w otchłanie”.         „Błogosławcie Pana Izraelici” (Dn 3,83) Księga Wyjścia                                   Bóg: jest „miłujący i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w miłosierdzie i prawdę, wierny w miłości wobec rzesz niezliczonych”. On Dawca kamiennych tablic wskazań „Jak żyć”. Jezus, Syn Boga: zostanie…

Przesłanie 13.12.2015

Czytania liturgiczne:  So 3,14-18a;   Ps: Iz 12,2-6;   Flp 4,4-7;  Łk 3,10-18 Psalm Proroctwo o czasach związanych z przyjściem Chrystusa na ziemię. Ten czas dla tych, którzy uwierzyli         i przyjęli zbawienie w Chrystusie, będzie czasem ogłaszania: „Bóg jest moim zbawieniem! Będę miał ufność i bać się nie będę, bo Pan jest moją mocą ”. Będą „z weselem wodę czerpać (…) ze zdrojów zbawienia” i zachęcać innych „Chwalcie Pana! Wzywajcie Jego…

Przesłanie 6.12.2015

Księga Barucha W oczekiwaniu na zmianę losu, naród będący w niewoli pogańskiej, słyszy słowa: „Jak bowiem, błądząc, myśleliście o odstąpieniu od Boga, tak teraz, nawróciwszy się, szukajcie Go.”(4,28) Ich nawrócenie czyli zmiana sposobu myślenia, powoduje, że teraz gromadzą się „na słowo Świętego” z radością, „że Bóg o nich pamiętał”. Naród wybrany słyszy słowa obietnicy, że w drodze powrotnej, Bóg ich „z radością (…) poprowadzi (…) do światła swej chwały z…