Przesłanie 30.07.2017

„gdzie jest twój skarb,

tam będzie też twoje serce” (Mt 6,21)

 

1 Księga Królewska        Potrzebna:  „zdolność rozstrzygania spraw po wysłuchania stron”

Wezwany: „Ty o Panie, Boże mój, ustanowiłeś swojego sługę królem w miejsce mojego ojca, Dawida, a ja przecież jestem młody, nie mam doświadczenia w sądzeniu”. Prośba: „Daj Twojemu słudze rozum, aby potrafił wysłuchać stron sporu i wydawać odpowiednie wyroki”. Odpowiedź Boga: powiedziałem: „Proś o to, co mam ci dać”, więc teraz „spełniam twoja prośbę; daję ci rozum i przenikliwość”.

Psalm        Potrzeba:   „prowadź mnie ścieżką Twoich nakazów”

Wezwany: „Twoje ręce mnie ukształtowały”. „Jestem pielgrzymem na ziemi”. „Całym sercem szukam Twojej woli”. Prośba: „Panie ukaż mi drogę Twych ustaw, a zawsze będę jej szukał. Daj mi zrozumienie, bym mógł badać Twoje prawo i przestrzegać go całym sercem”. „Nie odbieraj nigdy moim ustom słowa prawdy”. Odpowiedź Boga: „Błogosławiony jesteś Panie”. „Godne podziwu są Twe pouczenia, dlatego je rozważam. Wyjaśnienie Twoich słów rozjaśnia umysł i daje rozum ludziom prostym”.

Ewangelia św. Mateusza     Potrzeba:   „szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości” (6,33)

Wezwany: „wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło zobaczyć to, co wy widzicie, a nie zobaczyli i usłyszeć to,  co wy słyszycie, a nie usłyszeli”(13,17). „Szczęśliwe wasze oczy, że widzą i uszy, że słyszą”(13,16). Prośba: mów więc, Panie, do czego jeszcze podobne jest królestwo niebieskie? Odpowiedź Jezusa: „podobne jest do skarbu ukrytego w polu”, ten, kto go znalazł „sprzedał wszystko co posiadał i kupił to pole”. „Podobne jest także            do kupca, który poszukiwał pięknych pereł. Gdy znalazł jedną, niezwykle cenną, sprzeda wszystko co posiadał,        i kupił ją”. Wobec wartości królestwa Bożego, taką życiową okazją jest przyjęcie ewangelii o królestwie i wejście do niego decyzją wiary. „Podobne jest również do sieci zarzuconej w morze, która zagarnia różnego rodzaju ryby”. Po wyciągnięciu sieci następuje oddzielenie dobrych od niejadalnych. „Podobnie będzie przy końcu świata”, nastąpi oddzielenie „złych od sprawiedliwych”. W królestwie niebieskim dla niewierzących nie ma miejsca.

List do Rzymian        Potrzeba:   zrozumieć na czym polega inność życia tych narodzonych z Boga

Wezwani: „wiemy przecież, że tym, którzy kochają Boga i którzy zostali powołani zgodnie z Jego wcześniejszym zamysłem, wszystko służy dla ich dobra”. To ci, których Bóg „usprawiedliwił, usprawiedliwionych zaś otoczył chwałą”. Prośba: naucz nas Panie, jak teraz mamy żyć? Odpowiedź w Duchu: „Tych, których Bóg wcześniej poznał (bo stali się Jego dziećmi), tych też przeznaczył, aby, byli obrazem Jego Syna, pierworodnego pośród wielu braci”. „Bracia święci, których łączy to samo niebiańskie powołanie, wpatrujcie się w Jezusa”(Hbr 3,1). „Przemieniajcie się poprzez odnowę myślenia, aby rozeznać, jaka jest wola Boża, co szlachetne, co miłe, co doskonałe”(12,2). Macie Pismo Święte, które „jest przez Boga natchnione, pożyteczne do nauczania, upominania, poprawiania, wychowywania w sprawiedliwości, tak, aby człowiek Boży był doskonały, zdolny do każdego dobrego czynu”   (2Tm 3,16-17).

Redakcja i opracowanie:  MJM